لینک های مرتبط

:: ميدا

پیشگام : تجربه بیش از 4000 عملیات هات تپ


پیشگام

اتصال خط لوله 30 اينچ پتروشيمي مارون به خط لوله نيروگاه رامين

با انجام پنج عملیات هات تپ (HOT TAP) در تاسیسات تقویت فشار گاز شهید محمدی منطقه یک عملیات انتقال گاز در استان خوزستان، خط لوله 30 اینچ پتروشیمی مارون به خط لوله نیروگاه رامین اهواز متصل شد.