لینک های مرتبط

:: ميدا

پیشگام : تجربه بیش از 4000 عملیات هات تپ


پیشگام

انجام عملیات هات تپ

انجام عمليات هات تپ HOT TAP ، استاپل STOPLE ، اسپليتي SPLIT TEE
هات تپ HOT TAP، شركت پيشگام صنعت ابزار مجري عمليات هات تپينگ HOT TAPPING (انشعاب گرم ) در ايران و خاورميانه . اخذ انشعاب گرم از خطوط لوله حاوی سیال HOT TAP 

نجام عمليات هات تپ HOT TAP ، استاپل STOPLE ، اسپليتي SPLIT TEE
هات تپ HOT TAP، شركت پيشگام صنعت ابزار مجري عمليات هات تپينگ HOT TAPPING (انشعاب گرم ) در ايران و خاورميانه . اخذ انشعاب گرم از خطوط لوله حاوی سیال HOT TAP توسط شركت پیشگام صنعت ، هات تپ HOT TAP كليه خطوط لوله حاوي سيال ، انجام هات تپ HOT TAP از لاین های اصلی ، هات تپ HOT TAP بروی خطوط انتقال نفت . گاز و بنزین و بخار، عمليات مسدود کردن خطوط بوسیله هات تپ و استاپل توسط شركت پیشگام صنعت ، ارائه كليه تجهيزات هات تپ HOT TAP شامل کاتر هات تپ HOT TAP ، آداپتور هات تپ HOT TAP ، اسپلیتی هات تپ HOT TAP ، مته هاي هات تپ HOT TAP ، اخذ انشعاب و ارائه کوپن هات تپ HOT TAP توسط شركت پیشگام صنعت ، هات تپ HOT TAP تی دی ویلیامسون ، هات تپ HOT TAP میراژ ماشین ، هات تپ HOT TAP فورمونایت ، هات تپ HOT TAP آیپسکو ، انجام ۳۶ مورد هات تپ HOT TAP در سکوهای نفتی فلات قاره ایران در خليج فارس توسط پیشگام صنعت ، کادر فنی و مجرب هات تپ HOT TAP پیشگام صنعت ، متخصصین هات تپ HOT TAP پیشگام صنعت ، رفع نشتی بوسیله هات تپ HOT TAP و استاپل پیشگام صنعت .اجرای بیش از پنج هزار عملیات هات تپ HOT TAP توسط پیشگام صنعت ، انجام هات تپ HOT TAP خطوط حاوی بخار با فشار و دمای بالا توسط پیشگام صنعت .
HOT TAP SERVICES . HOT TAPPING . HOT TAP OPERATIONS .
BLOKING PIPELINE . HOT TAP & LINE STOPPLE . ENGINEARING HOT TAP . HOT TAP ۵۰۰۰psi . HOT TAP۱/۲ – ۷۲”
HOT TAP DRILLING . HOT TAP MACHINES . HOT TAP T.D.W . HOT TAP MIRAGE MACHINES . HOT TAP IPESCO . HOT TAP FORMONAIT . HOT TAPPING & LINE STOPPING . HOT TAP CUTTER . HOT TAP PILOT DRILL . HOT TAP SPLIT TEE . HOT TAPShare تاريخ: 1393/08/27 مشاهده : 1339